E-Bilgi

İndirdiğiniz dosyayı açabilmeniz için Acrobat Reader yazılımını bilgisayarınıza yükleyiniz.
Broşürü bilgisayarınıza indirmek için dokümanın simgesinin üzerine gelip fareye basılı tutunuz ve ekrana gelen menüden Hedefi Farklı Kaydet (Save Target As/Save This Link As) komutunu seçiniz.
FP8003 Değişim Seti
GR5001 Gömme Rezervuar Montaj Filmi
GR5003 Gömme Rezervuar Montaj Filmi
FGR6001 Fotoselli Gömme Rezervuar Montaj Filmi
FGR7001 Fotoselli Gömme Rezervuar Montaj Filmi
Amortisörlü Klozet Kapak Montaj Filmi
Duvara Dayalı Takım Klozetlerin Montaj Talimatı (Çektirme Montajı ile)
Gizli Montaj Seti için Montaj Talimatı (Slim)
Klozet - Rezervuar Montaj Talimatı (Sorti)
Susuz Pisuar ve Crea Sistemin Bakımı ve Değişimi Kılavuzu
TP645 Montaj Talimatı
Gömme Rezervuar Kumanda Paneli Montaj Talimatı
Amortisörlü Klozet Kapak Montaj Talimatı 1
Amortisörlü Klozet Kapak Montaj Talimatı 2
FGR7001 Fotoselli Gömme Rezervuar (Pilli) Montaj Kılavuzu
FGR6003 Fotoselli Gömme Rezervuar (Pilli) Montaj Kılavuzu
Fotoselli Kumanda Paneli (Pilli) Montaj Kılavuzu
Fotoselli Kumanda Paneli (Elektrikli) Montaj Kılavuzu
LAVABOLAR
Tanımı : Lavabo, tuvalet ve banyolarda el yıkamak için kullanılan, pis suyu sifon yardımıyla pis su borusuna gönderen bir tesisat elemanıdır. Lavabolar tam ayaklı, ayaksız, yarım ( asma ) ayaklı, etajerli, dolaplı ( mobilyalı ), tezgah altı ve tezgah üstü olmak üzere gruplara ayrılırlar. Alt yapı bu gruplara göre önceden hazırlanmalıdır. Lavaboların armatür bağlantısı için, gerektiğinde kolaylıkla açılabilecek delikler bulunmaktadır. Açılmak istenen delik alttan elle kontrol edilerek, sivri uçlu çekiç ile üstten ( sırlı yüzeyden ) hafif darbeler ile vurulur. Bu işleme deliğin açılmasına kadar devam edilir. Delik hiçbir zaman alttan vurularak açılmamalıdır. Aksi halde sırlı yüzeyde parça kopmaları meydana gelebilir.
   
     
MONTAJ
A. AYAKSIZ LAVABOLAR
1. Tırnaklı veya montaj vidası ile monte edilecek olan lavabolarda, lavabo yüksekliği 80 cm olacak şekilde duvara yerleştirilir ve montaj yerleri işaretlenir.
2. Uygun matkap ucu ve dübel ile montaj yeri hazırlanır.
3. Lavabo su terazisi ile kontrol edilerek duvara monte edilir.
4. Sıcak ve soğuk su bağlantıları ile pis su sifon bağlantıları yapılır.
5. Armatürden su akıtılarak su sızdırmazlık kontrolü yapılır.
 
     
B. TAM AYAKLI LAVABOLAR
1. Tam ayaklı lavabo montajında, ilk olarak lavabo ve ayak terazisinde ve ekseninde olacak şekilde duvara yerleştirilir ve montaj yerleri işaretlenir.
2. Bundan sonraki işlemler ayaksız lavabolardaki ile aynıdır.
3. Ayağın taşıyıcı olmadığı ve özellikle estetik amaçlı olduğu unutulmamalıdır.
4. Gereğinde sifonu temizlemek için ayak ile lavabo arasına 1-2 mm
açıklık bırakılması uygun olacaktır.
 
     
C. YARIM AYAKLI LAVABOLAR
1. Yarım ayaklı lavabo montajında alt yapı projelendirilirken, sıcak ve soğuk su musluk girişlerinin yarım ayağın içinde veya dışında kalacağı önceden tespit edilmeli ve tesisat ona göre hazırlanmalıdır.
2. Yarım ( asma ) ayaklı lavabo montajında, ayaksız lavabolarda olduğu gibi lavabo yüksekliği 80 cm olacak şekilde duvara yerleştirilir ve montaj yerleri işaretlenir.
3. Lavabonun montajındaki işlemler ayaksız lavabodaki ile aynıdır.
4. Lavabo montajından sonra yarım ayak lavabonun altına yerleştirilerek montaj vidalı ise delik yerleri belirlenir ve matkap ile duvar delinerek montaj yapılır.
5. Yay ile yapılacak montajlarda, üreticinin önerdiği montaj yayının bir ucu lavabo montaj vidalarına, diğer ucu da ayak üzerindeki deliklere takılır.
 
     
D.ETAJERLİ DOLAP UYUMLU LAVABOLAR
1. Ahşap ve benzeri malzemelerden yapılmış dolap üzerine lavabonun oturtulabilmesi için lavaboya uyumlu yuva hazırlanır.
2. Dolap ile lavabo arasına silikon sürülerek lavabonun sabitlenmesi ve terazisi sağlanır.
3. Dolap üreticisinin önerileri doğrultusunda dolap yerine monte edilerek gerekli temiz su ve pis su bağlantıları kurulur.
4. Armatürden su akıtılarak su sızdırmazlığı kontrol edilir.
 
     
E. TEZGAH ALTI VE TEZGAH ÜSTÜ LAVABOLAR
1. Mermer, ahşap vb malzemelerden hazırlanan tezgah üzerinde lavabonun oturtulacağı yuva hazırlanarak lavabo ile tezgah arasına silikon sürülerek lavabo yerleştirilir.
2. Tezgah altı lavabolarda lavabonun sabitlenmesi için ilgili tezgah altı lavabo montaj elemanlarının kullanılması gerekir.
3. Temiz ve pis su bağlantıları kurularak su sızdırmazlık kontrolü yapılır.
 
     
     
KLOZETLER
Tanımı : Alafranga helataşı (klozet) tuvalet ve banyolarda oturarak taharet yapmak için kullanılan, idrar ve dışkıyı pis su borusuna gönderen bir tesisat elemanıdır. Klozetler ayaklı, ayaksız, rezervuarlı, rezervuarsız, alttan çıkışlı,üniversal ve duvara dayalı olmak üzere gruplara ayrılırlar. Alt yapı bu gruplara göre önceden hazırlanmalıdır.Montaj için kesinlikle çimento ve alçı gibi genleşen malzemeler kullanılmamalı, ilgili montaj elemanları kullanılarak yalıtım silikon ile sağlanmalıdır.
   
     
MONTAJ
A. ALTTAN ÇIKIŞLI KLOZETLER
1. Önceden hazırlanmış olan döşemedeki pis su ağzına klozet adaptörü (eksantrik kada ) takılır.
2. Klozetin pis su çıkış ağzı bu adaptöre geçecek şekilde klozet yerine yerleştirilir,delik yerlerinden döşeme işaretlenir.
3. Klozet yerinden çıkarılır,döşeme bu izlerden uygun matkap ucu ile delinir ve uygun dübeller çakılır.
4. Klozetin döşemeye çakışan yüzeylerine silikon sürülür, klozet tekrar yerine yerleştirilir ve vidalarla döşemeye sıkıca sabitlenir. Çimento, alçı vb genleşen malzemeleri kullanmayınız. Aksi halde klozetiniz çatlayabilir.
5. Rezervuar, kapak ve temiz su bağlantıları yapılır.
6. Rezervuardan klozete su verilerek sızdırmazlık kontrolü yapılır.
 
     
B. ÜNİVERSAL KLOZETLER
1. Üniversal klozet rezervuarlıysa üzerine monte edilir.Rezervuarın arkası ile duvar arası yaklaşık 10 mm. kalacak şekilde yaklaştırılır ve döşemeye montaj delik yerlerinden işaretlenir.
2. Klozet yerinden kaldırılır,döşeme uygun matkap ucu ile delinir ve uygun dübel çakılır.
3. Klozetin pis su çıkış ağzına contalı boru takılır ve klozet yerine konur. Bu parça boru klozet adaptörü ile duvardaki pis su tesisatı bağlantısını sağlar.
4. Klozetin döşemeye çakışan kısımlarına silikon sürülür ve klozet tekrar yerine yerleştirilip vidalarla döşemeye sıkıca sabitlenir. Çimento, alçı vb genleşen malzemeleri kullanmayınız. Aksi halde klozetiniz çatlayabilir.
5. Rezervuar, kapak ve temiz su bağlantıları yapılır.
6. Rezervuardan klozete su verilerek sızdırmazlık kontrolü yapılır.
 
     
C. AYAKSIZ KLOZETLER
1. Ayaksız klozetin montaj şablonuna uygun olarak, gömme rezervuar ile alt yapısı hazırlanır. Montaj vida boyları, klozet geçici olarak yerine yerleştirilerek ayarlanır.
2. Klozetin taharet borusu bağlantısı yapılır, pis su çıkış ağzı ile temiz su giriş ağzına adaptörleri takılır.
3. Klozetin duvara çakışan kısımlarına silikon sürülür ve klozet önceden hazırlanmış olan duvardaki konsol cıvatalarına takılır ve sıkıca sabitlenir, kapak montajı yapılır.
4. Rezervuardan klozete su verilerek sızdırmazlık kontrolü yapılır.
 
     
D. DUVARA DAYALI KLOZETLER
Duvara dayalı klozetler iki çeşit alt yapıya monte edilebilir.
   
     
D.1. YATAY EKSENLİ ( ÜNİVERSAL )
1.1. Arkadan çıkışlı yatay eksenli klozetin alt yapısının hazırlanması için 100 mm. lik muf ekseninin bitmiş duvardaki yüksekliği 17 cm. olarak yapılmalıdır.
1.2. Klozetin iç kısmında kalacak olan boru bağlantıları kontrol edilir,
gerekli su sızdırmazlığı sağlanır.
1.3. Klozet geçici olarak yerine yerleştirilerek montaj yerleri belirlenir.
1.4. Klozet yerinden kaldırılır, döşeme uygun matkap ucu ile delinir ve montaja hazırlanır.
1.5. Klozetin çıkış borusuna 100'lük uygun uzunlukta boru ile kada birlikte takılarak duvardaki pis su mufuna takılır.
1.6. Bundan sonra döşemeye tespit, montaj vidaları ile olmalıdır. Çimento, alçı vb genleşen malzemeleri kullanmayınız. Aksi halde klozetiniz çatlayabilir.
1.7. Döşemeye tespit işlemi bittikten sonra döşeme ile duvara çakışan kenarlar silikon ile izole edilmelidir.
1.8. Rezervuar, taharet ara muslukları ve kapak bağlantıları yapılarak montaj bitirilir.
1.9. Rezervuardan klozete su verilerek sızdırmazlık kontrolü yapılır.
 
     
D.2. DİKEY EKSENLİ ( ALTTAN ÇIKIŞLI )
2.1. Özel dirsek mufunun eksen yüksekliği 185 mm. olacak şekilde özel laması ve çemberi ile duvara iyice monte edilir.
2.2. Bundan sonraki montaj işlemi yukarıdaki gibidir.
 
     
     
REZERVUARLAR
Tanımı : Rezervuarlar doldurma grubu vasıtası ile istenilen miktarda yıkama suyunu bünyesinde depo eden ve boşaltma grubu vasıtası ile yıkama suyunu boşaltarak helataşı veya klozetin yıkanmasını sağlayan donanımdır.
TS:823 Rezervuarlar Türk Standardına göre, Rezervuarlar yüksek, orta ve düşük seviyeli olmak üzere üçe ayrılırlar. Helataşları için yüksek seviyeli rezervuarların alt yüzeyi ile döşeme arasındaki yükseklik en az 210 cm. olmalıdır. Klozetlerde kullanılan yüksek seviyeli rezervuarların alt yüzeyi ile klozetin temiz su giriş deliği ekseni arasındaki mesafe ise 134.5-154.5 cm. dir. Yüksek seviyelerde rezervuarın bağlantısını sağlayan yıkama borusunun çapı Æ 32 mm. olmalıdır. Klozetlerde kullanılan orta seviyeli rezervuarların alt yüzeyi ile klozetin temiz su giriş deliği ekseni arasındaki mesafe yaklaşık 54,5-74,5 cm., düşük seviyeli rezervuarların alt yüzeyi ile klozetin temiz su giriş deliği ekseni arasındaki mesafe ise 16,5-29,5 cm. dir.Klozet ile rezervuarın temiz su bağlantısını sağlayan yıkama borusunun rezervuar tarafındaki çapı Æ 50, klozet tarafındaki çapı Æ 44 tür. Rezervuarlı klozetlerin rezervuarları iki adet montaj civatası ile klozete monte edilirler.
 
     
MONTAJ
1. Bütün rezervuarların doldurma grupları önceden alt yapısı hazırlanmış temiz su tesisatındaki ara musluğa 3/8 spiral boru ile bağlantısı yapılır.
2. Rezervuarlı klozetlerin rezervuar iç takımları, montaj talimatlarına uygun olarak rezervuara ve klozete monte edilmelidir.
3. Temiz su bağlantıları yapılarak rezervuarın su seviye ayarı yapılır, iç takım ile boşaltması yapılarak su sızdırmazlığı kontrol edilir.
   
     
     
BİDELER
Tanımı : Bideler; tuvalet veya banyolarda, üzerine oturularak vücudun belirli yerlerini temizlemekte kullanılan bir tesisat elemanıdır. Bideler; ayaklı, ayaksız olmak üzere ikiye ayrılırlar.
 
     
MONTAJ
1. Ayaklı ve ayaksız bidelerin montajları klozetler gibi yapılır.
2. Seçilecek armatür türüne göre gerekiyorsa armatür bağlama delikleri açılabilir.
3. Önceden hazırlanmış alt yapıdaki sıcak su, soğuk su ile pis su tesisatının bağlantıları lavabolarda olduğu gibi yapılır.
4. Ayaksız bideler için, ayaksız klozetlerde olduğu gibi önceden montaj şablonu yardımı ile alt yapı hazırlanmalıdır.
   
     
     
HELATAŞLARI
Tanımı : Tuvaletlerde çömelerek ihtiyaç gidermek için kullanılan sıhhi bir tesisat elemanıdır. Helataşları yıkama şekline göre direkt yıkamalı ( jet ) veya çevre yıkamalı olarak ikiye ayrılır. Temiz su girişine göre de arkadan ve üstten girişli olarak belirlenir. Genellikle döşeme ile aynı sEvyede monte edilirler.
 
     
MONTAJ
1. Pis su tesisatına standart helataşı sifonu bağlantısı yapılıp, helataşının yeri hazırlanır.
2. Önceden hazırlanmış rezervuar yıkama suyu bağlantı borusu helataşı adaptörüne bağlanır.
3. Helataşı döşemedeki sifona takılır ve su terazisi ile dikey ve yatay olarak teraziye alınır. Araya kuru kum dolgu yapılıp döşeme kaplaması yapılır.
4. Rezervuardan helataşına su verilerek sızdırmazlık kontrolü yapılır.
5. Helataşının üzeri karton vb malzeme ile kapatılarak korumaya alınır.
   
     
     
DUŞ TEKNELERİ
Tanım : Banyolarda ayakta yıkanmak için kullanılan seramikten yapılmış bir tesisat elemanıdır.
 
     
MONTAJ
1. Duş teknesi geçici olarak yerine yerleştirilerek sifonun oturacağı yer belirlenir, duş teknesi kaldırılarak sifonun oturacağı yuva hazırlanır.
2. Süzgeç ve contası çıkarıldıktan sonra, sifon yuvasına yerleştirilir. Ağzı kapatılan sifon etrafı harç ile doldurularak sabitlenir.
3. Duş teknesi oturma yüzeyi sifon hizasına kadar kum ile doldurulur.
4. Sifon ağzına su sızdırmazlık contası yerleştirilerek duş teknesi yerine konur, teraziye getirilir.
5. Sifon süzgeç yerine sabitlenerek duş teknesi haznesine bol su dökülüp bağlantı yerlerinden su sızdırmazlığı kontrol edilir.
6. Duş teknesinin dış kenarları silikon ile doldurularak montaj işlemi tamamlanır.
7. Duş teknesinin üzeri karton vb malzeme ile örtülerek inşaat süresince korumaya alınır.
   
     
     
PİSUARLAR
Tanım : Genellikle erkek tuvaletlerinde ve kısmen banyolarda ayakta idrar yapmak için kullanılan seramikten yapılmış bir tesisat elemanıdır. Pisuarlar sifonlu ve sifonsuz olmak üzere ikiye ayrılırlar.
 
     
MONTAJ
Vida veya kanca ile monte edilirler.
1. Yaş gruplarına göre sifonun ön çıkıntısının yerden yüksekliği 65 cm olarak tespit edildikten sonra pisuar önceden hazırlanmış alt yapı yerine duvara çakıştırılıp vida delik yeri varsa işaretlenir.
2. Kanca ile monte edilecekse alt yapı resmindeki kanca ölçüleri duvara işaretlenip uygun matkap ucu ile delinerek dübeller yerine çakılır, kancalar sıkıca duvara monte edilir.
3. Pisuarın duvara çakışan yüzeyine silikon sürülerek pisuar kancalara sıkıca asılır.
4. Sifon ve temiz su armatürü yerlerine takılır.
5. Armatürden temiz su verilerek su sızdırmazlığı kontrol edilir.
   
     
PİSUAR ARA BÖLMESİ
Tanımı : Umumi erkek tuvaletlerinde kullanılan birden çok pisuarların aralarına monte edilen bir aksesuardır.
   
     
MONTAJ
Vida veya kanca ile monte edilirler.
1. Pisuar ara bölme önceden hazırlanmış pisuarlar arasında eşit mesafeler bırakılarak duvara çakıştırılıp vida delik yeri işaretlenir.
2. Pisuar ara bölme yerinden alınıp, duvar uygun matkap ucu ile delinir ve montaja hazırlanır.
3. Duvara gelen yüzeyine silikon sürülerek gerekli montaj seti ile montajı yapılır.
   
     
     
AKSESUARLAR
Tanımı :
Banyo ve mutfaklarda genellikle duvarlara gömme veya vidalı olarak monte edilen seramik ve çeşitli malzemelerden üretilebilen yardımcı kullanım parçalarıdır.
 
     
MONTAJ
Tüm aksesuarlar kullanım amaçlarına göre bulundukları yerlerdeki ölçüleri dahilinde monte edilirler.
1. Önce aksesuar ait olduğu duvardaki yerine çakıştırılıp delik yerleri duvara işaretlenir.
2. Bu işaretlenen yerler uygun matkap ucu ile delinerek dübelleri çakılır, aksesuarların duvara çakışan yüzeylerine silikon sürülerek sıkıca monte edilirler.
3. Aksesuarlar gömme ise monte edileceği duvarda önceden boş bırakılmış yerlerine çimento harcı ile monte edilirler.